přeskočit k navigaci »

Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně

Střední uměleckoprůmyslová škola v Bechyni

Škola:
Písecká 203
391 65 Bechyně
Tel: +420 381 213 121
Fax: +420 381 213 079
IČ: 60061880
web: www.supsbechyne.cz

Spojovatelka
381 213 121
ekonom@supsbechyne.cz

Fax
Marie Stachová
381 213 079
ucetni@supsbechyne.cz

Ředitel
PaedDr. Jiří Novotný
381 212 432
723 165 306
reditel@supsbechyne.cz

Zástupce ředitele
Mgr. Milan Vágner
381 213 121
zastupce@supsbechyne.cz

Ekonomka
Ing. Irena Kamarádová
381 213 121
ekonom@supsbechyne.cz

Domov mládeže a školní jídelna:
Písecká 365
391 65 Bechyně
Tel.: +420 381 211 035

Správce domova mládeže
Marie Dědičová
381 211 035
spravcedm@supsbechyne.cz

Vedoucí jídelny
Olga Zemanová
381 213 679
jidelna@supsbechyne.cz

Vychovatelé
381 212 431
vychovatel@supsbechyne.cz

 

Střední uměleckoprůmyslová škola v Bechyni navazuje na tradici odborné školy keramické, která zde byla založena v roce 1884 jako první česká keramická škola na území Rakousko-Uherska k výchově kamnářů, hrnčířů a malířů keramiky. Za dobu své existence škola vychovala více než 3.800 absolventů. Od původní výrazné orientace na keramický průmysl rozšiřovala škola od 90. let 20. století nabídku studijních oborů; v současné době nabízí čtyři:

Rádio spot - Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně

 • Keramický design
 • Průmyslový design
 • Grafický design
 • Multimediální tvorba

Všechny obory se studují denní formou, jsou čtyřleté a poskytují absolventům školy střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Žáci jsou připravováni jak pro praxi, tak i pro další studium na vyšších odborných a vysokých školách příslušného oborového zaměření. Škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Jihočeským krajem, školné se neplatí. Součástí školy je domov mládeže, jehož kapacita postačuje pro všechny žáky školy na celou dobu jejich studia. V domově mládeže je školní jídelna s možností celodenního stravování.

Díky dlouhé historii, řadě skvělých učitelů a významných absolventů se škola stala fenoménem, který má nadregionální působnost. Díla, která jsou součástí školní sbírky, jsou bez nadsázky kulturním pokladem jižních Čech i celé republiky.

Aktivity školy

Škola je otevřena mezinárodní spolupráci a výměnným praxím s tuzemskými i zahraničními školami. Práce žáků popularizuje na četných výstavách, studenti se aktivně účatní výtvarných i jazykových a literárních soutěží, škola sama pořádá celostátní soutěž v točení na hrnčířském kruhu. Za velmi významnou považujeme spolupráci školy s organizací Mezinárodní sympozium keramiky, o.p.s. a s bechyňskou pobočkou Alšovy jihočeské galerie, která výsledky sympozií trvale vystavuje v Mezinárodním muzeu keramiky v zámeckém pivovaru. Pro veřejnost škola již řadu let pořádá letní výtvarné kurzy (keramika, grafika, malba, kresba, počítačová grafika a textilní techniky).

Spolupráce s podniky

Zcela zásadní pro školu je spolupráce s průmyslovými podniky, která získala nový směr díky podpisu Sektorové dohody pro keramiku. Partnerem školy je firma LAUFEN CZ s.r.o.; konkrétním výsledkem spolupráce školy s firmou je žádost o zřízení tříletého učňovského oboru Výrobce a dekoratér keramiky právě pro potřeby firmy. Pokud bude obor schválen, bude nabízen ke studiu od 1. 9. 2013. To je ale pouze jedna stránka spolupráce. Další se nabízí v oblasti keramického designu (design sanitární keramiky), navrhování koupelnového nábytku atd. Firma může brát studenty na praxe do bechyňského závodu i do Znojma, kde se nachází kromě výrobního i vývojový závod. Nabízí se i možnosti perspektivního, slušně placeného zaměstnání a profesního růstu.

Město Bechyně

Bechyně je šestitisícové lázeňské jihočeské město, které leží asi dvacet kilometrů jižně od Tábora nad soutokem Lužnice a říčky Smutné. Město je velmi malebné, klidné, má množství kulturních památek a romantické okolí. Více o Bechyni naleznete na www.mestobechyne.cz.

K nejvýznamnějším pamětihodnostem města patří:

 • Zámek - původně gotický hrad založený za Přemysla Otakara II. v posední třetině 13. století. Byl přestavěn v renesančním slohu v době, kdy Bechyni vlastnil Petr Vok z Rožmberka (v letech 1569 - 1596).
 • Kostel sv. Matěje na náměstí - vznikl na konci 13. století, dnes má pozdně gotickou podobu. Jde o dvoulodní kostel s hranolovitou věží a zbarokizovaným falešným průčelím obráceným do náměstí.
 • Františkánský klášter - byl založen v roce 1281, za husitských válek byl poničen, jeho současná podoba pochází z přelomu 15. a 16. století. Skvostem celého komplexu s rozsáhlou zahradou je dvoulodní kostel Nanebevzetí Panny Marie s nádhernou sklípkovou klenbou.
 • Kostel sv. Michala - hřbitovní kostel z let 1667 - 1670 je patrně dílem italského architekta Alfieriho a představuje jednu z nejstarších barokních centrálních staveb na našem území.
 • Židovský hřbitov - nachází se za městskými hradbami naproti michalskému kostelu. Je to velmi romantické místo s nejstaršími náhrobky ze 17. století.
 • Železobetonový most přes Lužnici - padesát metrů vysoký most postavený podle projektu architektora Eduarda Viktory v letech 1926 - 1928. Umožnil přivést do města Křižíkovu trať z Bechyně do Tábora z roku 1903, nejstarší elektrifikovanou železniční trať na území Rakousko-Uherska.
 • Lázně - historie lázeňství v Bechyni je starší více než 300 let. Původně se využívaly minerální prameny, v současnosti se za pomoci bahenních koupelí léčí celoročně nemoci pohybového ústrojí.
 • Další zajímavosti - secesní vily (např. Máchova vila architekta Kotěry, dnes lázeňský dům a hotel Jupiter, vila Elektra, Křižíkova vila aj.), Křižíkova vilová čtvrť, Alšova jihočeská galerie, Muzeum Vladimíra Preclíka a také Střední uměleckoprůmyslová škola, která od roku 1884 přivádí do města mladé lidi se zájmem o výtvarno.
 

proč studovat na keramických školách a kam potom do zaměstnání

Chebský hrad