přeskočit k navigaci »

Střední škola, Horní Bříza

Střední škola, Horní Bříza

Střední škola, Horní Bříza
U Klubu 302, 330 12 Horní Bříza
(okres Plzeň – sever)

Mgr. Karel Suda, ředitel
Mgr. Ivana Škreňová, zástupkyně ředitele
Tel.: 377 955 978
Tel.: 377 956 430
Tel.: 378 072 268
Tel./fax: ředitel 377 955 119
E-mail: info@stredniskolahb.cz
Web: www.stredniskolahb.cz

 

Hornobřízská střední škola byla založena v r. 1949 jako odborné učiliště Západočeských keramických závodů. V současnosti je moderním vzdělávacím zařízením, jehož zřizovatelem je Plzeňský kraj. Kapacita školy je 280 žáků, součástí školy je domov mládeže, stravovací zařízení a samozřejmě dílny pro praktické vyučování žáků. Dosud ve škole získalo střední vzdělání s výučním listem nebo maturitou více než 4500 absolventů.

Rádio spot - Střední škola, Horní Bříza

V rámci produktivní činnosti žáci vyrábí dekorativní a zahradní keramiku, hrnčířské kruhy a další zámečnické, případně elektrotechnické výrobky podle přání zákazníků a za výhodné ceny. Ve škole si lze objednat i práce stavební, zejména pak obkladačské. V závislosti na produktivní činnosti jsou žákům poskytovány měsíční odměny. Od druhého ročníku mohou žáci vykonávat produktivní činnosti na smluvních pracovištích podnikatelských subjektů – firem.

Při škole je zřízeno Středisko celoživotního vzdělávání, které pořádá krátkodobé i rekvalifikační kurzy na profese Kamnář, Obkladač a Keramik.

Každoročně jsou žáci a uchazeči přijímáni do těchto oborů vzdělání:

Čtyřleté maturitní:

 • 82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky – ŠVP Umělecký keramik
 • 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky – ŠVP Kamnářství

Tříleté učební

 • 28-57-H/01 Výrobce a dekoratér keramiky – ŠVP Keramik
 • 23-51-H/01 Strojní mechanik – ŠVP Zámečník
 • 26-51-H/01 Elektrikář – ŠVP Elektrikář
 • 36-67-H/01 Zedník – ŠVP Obkladač
 • 36-67-H/02 Kamnář – ŠVP Kamnář
 • 26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážnípráce – ŠVP Elektrotechnická výroba

Poznámka: ŠVP - výuka podle školního vzdělávacího programu

Maturitní nástavba (tříleté dálkové studium)

  28-45-L/51 Sklářský a keramický průmysl -ŠVP Keramický průmysl

Přijetí do maturitních oborů vzdělání s uměleckým a výtvarným zaměřením je podmíněno úspěšným vykonáním talentové zkoušky. Do ostatních oborů jsou žáci a uchazeči přijímáni bez přijímací zkoušky.

Studium čtyřletých maturitních oborů a maturitní nástavby je zakončeno maturitní zkouškou, absolventi získají maturitní vysvědčení. Studium tříletých učebních oborů je zakončeno závěrečnou zkouškou, úspěšní absolventi získají vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Střední škola Horní Bříza je mezinárodně certifikovanou institucí u International Education Society London. Certifikát IES v jakémkoli světovém jazyce s českým překladem mohou získat úspěšní absolventi vzdělávacích programů Keramik a Obkladač.

Škola spolupracuje s partnerskou školou BSZ Oskar von Miller v bavorském Schwandorfu zejména při vzdělávání žáků oboru Obkladač a odborných učitelů obou škol.

Proč zvolit SŠ Horní Bříza:

 • perspektivní obory vzdělání, po kterých je společenská poptávka (jediný absolvent v evidenci ÚP)
 • malé kolektivy žáků, individuální přístup
 • tvůrčí prostředí
 • výborné výsledky žáků v soutěžích odborných dovedností, maturitách i závěrečných zkouškách
 • výborné materiální vybavení (nové a rekonstruované budovy, tělocvična, hřiště s umělým povrchem, ubytování a stravování žáků v areálu školy, …)
 • kvalitní a kvalifikovaný pedagogický sbor školy
 • odborné učebnice vytvořené předními odborníky a vydané školou k bezplatnému použití (45 titulů)
 • spolupráce s profesními sdruženími, svazy a téměř 30 firmami
 • strategická poloha nedaleko krajského města (10 km), dostupnost v rámci integrovaného dopravního systému (vlaky, autobusy)
 

proč studovat na keramických školách a kam potom do zaměstnání

Chebský hrad