přeskočit k navigaci »

Silikátový svaz z.s.

Učňovská 100/1,
190 00 Praha 9 - Hrdlořezy

IČO: 452 49 491
E-mail: kancelar@silis.cz
Web: www.silis.cz
Předseda svazu: Ing. Pavel Fiala
Tajemník: Martin Pertl, tel. 737 555 677

Silikátový svaz byl založen v březnu 1992 jako zájmové sdružení a je registrován podle zákona 83/90 Sb. o sdružování občanů. Svůj vznik svaz odvozuje od roku 1990, kdy bylo založeno Keramické kolegium, jako neformální společenství sloužící zejména k výměně informací. Cílem činnosti svazu v souladu se schválenými stanovami je zejména účinně napomáhat k vytváření optimálních podmínek pro dynamický rozvoj výrobních oborů silikátového průmyslu a hájit společné zájmy svých členů i jejich zájmy individuální, pokud nejsou v rozporu se společnými.

Činnost svazu

V současné době sdružuje Silikátový svaz 50 členů - právnických i fyzických osob. Jejich zaměření je na těžbu a úpravu silikátových surovin a výrobu výrobků z nich. Dále na vzdělávací, výzkumnou, projektovou a obchodní činnost. Svaz je kolektivním členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

K projednávání a řešení konkrétních odborných otázek společného zájmu jsou vytvořeny v rámci Silikátového svazu expertní skupiny složené z odborníků členských organizací, kteří mají o činnost v těchto skupinách zájem. Svaz je spolupracující organizací členů – předkladatelů projektů využívajících prostředky z EU.

Vydavatelství

Od roku 2001 má svaz živnostenské oprávnění na vydavatelskou a nakladatelskou činnost. Svaz vydává odborné publikace, učebnice, sborníky a účelové tisky. Celkem to bylo více než 70 titulů (přidělených ISBN)..

Vydavatelství Silikátový svaz vydává texty i na zakázku vč. technické přípravy.

Keramický zpravodaj

Dvouměsíčník KERAMICKÝ ZPRAVODAJ - časopis pro silikátový průmysl vychází 28. rok (v Silikátovém svazu od roku 2004) uvádí recenzované a další původní články a aktuální informace z oblasti silikátů. Dále anotace ze zahraničních odborných časopisů, patentové informace, normy atd.

 

proč studovat na keramických školách a kam potom do zaměstnání

Chebský hrad