přeskočit k navigaci »

Sektorová dohoda pro obor keramika

NSP

Úzká spolupráce škol a zaměstnavatelů a zvýšení prestiže keramického průmyslu – to je smyslem Sektorové dohody pro obor keramika v Karlovarském, Jihočeském a Plzeňském kraji.

Vznik sektorové dohody a její realizaci iniciovala Sektorová rada pro sklo, keramiku a zpracování minerálů . Více info na www.sektoroverady.cz.

Hlavním úkolem sektorové dohody je zajistit dostatečný počet absolventů keramických oborů Technologie silikátů a Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu prostřednictvím:

Podepsaná sektorová dohoda 4.3 MB (.pdf)

K sektorové dohodě se do současné doby přihlásilo 15 firem - zaměstnavatelů z celé ČR a 3 zaměstnavatelská sdružení, 3 kraje a zástupci MPO, MPSV a MŠMT, kteří se podílejí na plnění cílů sektorové dohody a spolupracují s výše uvedenými školami.

Sektorová dohoda je dlouhodobým projektem s platností do r. 2020, který je otevřen i pro další zaměstnavatele, kteří se chtějí připojit k řešení problémů keramického školství.

Tato sektorová dohoda je novým prvkem v řešení problémů v oblasti technického školství a vytváří podmínky pro udržení a rozvoj máločetných specializovaných oborů jakým je keramický obor.

Sektorovou dohodu podpořili a podepsali také hejtmani Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje, zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, jakož i zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR a Hospodářské komory ČR.

Sektorová dohoda pro obor keramika vznikla v rámci realizace veřejné zakázky Národní soustava povolání II.

Sektorová dohoda pro obor keramika
 

proč studovat na keramických školách a kam potom do zaměstnání

Chebský hrad