přeskočit k navigaci »

SEEIF Ceramic, a. s.

SEEIF Ceramic, a.s.

Sídlo společnosti:
SEEIF Ceramic, a.s.
Spešovská 243
679 02 Rájec Jestřebí
Tel.: +420 516 526 111
Fax: +420 516 432 241
E-mail: info@ceramic.cz

Obchodní zastoupení
SEEIF Ceramic, a.s., Praha
Opletalova 37
110 00 Praha 1

 

Akciová společnost SEEIF Ceramic vznikla sloučením tří významných producentů žárovzdorných materiálů v ČR - společností Moravské keramické závody, a.s. Rájec-Jestřebí, KERAVIT, spol. s r.o. Ostrava a REFRAMO, s.r.o. Kadaň. Sloučením těchto tří subjektů s bohatou výrobní tradicí vzniká významný český výrobce žárovzdorných produktů, šamotových výrobků a keramických hmot, určených především pro ocelárny a slévárenské provozy. K datu 15. 12. 2009 vstoupila fúze v platnost a s rozhodným datem 1. 5. 2009 začíná na trhu působit nástupnická organizace SEEIF Ceramic, a.s. se sídlem v Rájci-Jestřebí.

Počet zaměstnanců: 440

Výrobní závody

Závod Šamotka

Závod 01 - MKZ Šamotka se sídlem v Rájci-Jestřebí v Jihomoravském kraji se zabývá výrobou a prodejem šamotových výrobků s použitím zejména ve slévárenství, kamnářství a stavebnictví. Sortiment šamotových výrobků se dělí na 3 základní skupiny a to šamot stavební, kamnářský a licí. Šamotové výrobky pro slévárny (šamot licí) jsou určeny pro sestavy licích systémů při odlévání kovů. Kamnářský šamot vyráběný z plastické hmoty a drolenky se používá jako konstrukční i nekonstrukční vyzdívky krbů, kotlů a kamen. Stavební šamot a lehčené tepelně-izolační tvarovky je možné dodat pro běžné použití pro teploty do 1200°C, ale také pro více namáhané prostředí s teplotami do 1730°C. Další skupinu produktů tvoří šamotové tvarovky se zabudovanou topnou spirálou, které se vyznačují velmi dobrými tepelnými vlastnostmi a jsou součástí topidel určených k ekologickému vytápění pobytových místností. Závod zaměstnává cca 121 zaměstnaců.

Závod Žárohmoty

Plně automatizovaný provoz zaměřený na výrobu ucpávkových a žlabových hmot pro vysoké pece, hmot a doplňků pro slévárenské provozy. Produkce tohoto závodu je zaměřena především na výrobu ekologických ucpávkových hmot pro uzavírání odpichových otvorů vysokých pecí. Dále pak na žlabové hmoty pro všechny typy žlabů vysokých pecí. Mezi doplňkový sortiment závodu patří sušené slévárenské písky a široká nabídka tmelů a malt pro kamnáře. Provoz zaměstnává cca 13 zaměstnanců. Další pracoviště, určené k výrobě dusacích a formovacích hmot pro slévárny se nachází v Lažánkách, 14 km od Rájce-Jestřebí.

Závod Keravit

Sídlo závodu je v Ostravě-Vítkovicích v Moravsko-slezském kraji. Závod je evropský leader ve výrobě vysocehlinitých soustav pro odlévání ingotů. Dále vyrábí ucelený sortiment vtokových soustav pro slévárny, žárovzdorné vyzdívky pro průmyslové pece, spalovny, koksovny, cementárny a odpovídající izolační materiály a žárovzdorné hmoty. Sortiment šamotových výrobků je určen pro slévárny a ocelárny, pro tepelné agregáty a pro kamnáře. Vysocehlinité tvarovky jsou vyráběny na bázi andaluzitu, bauxitu či korundu, vyrábí mulitukorundové tvarovky s obsahem syntetického mulitu. Sortiment tepelně izolačních tvarovek IZOKER je vyráběn na bázi perlitu či šamotu. Netvaré šamotové hmoty - dusací hmoty, torkretovací hmoty, zásypové prášky jsou vyráběny např. na bázi Andaluzitu, Bauxitu, Korundu, Magnezitu. Dále závod dodává izostaticky lisované keramické kelímky v různých jakostech. Závod zaměstnává cca 191 zaměstnanců.

Závod Reframo

Sídlo závodu je v Kadani v Ústeckém kraji. Sortiment je tvořen výrobky licího šamotu převzatého od firmy RATH AG, tvarovkami pro vtokové soustavy, tvarovkami pro spodní lití oceli, zátkovými trubkami a výlevkami, šamotovými cihlami a kamnářským šamotem. Závod je dodavatelem žárovzdorného ostřiva různé zrnitosti. Závod zaměstnává cca 100 zaměstnaců.

Závod Svitavy

Závod se nachází ve Svitavách v Pardubickém kraji a vyrábí široký sortiment zboží určený pro slévárenský a hutní průmysl - zejména grafitošamotové, grafitoko-rundové a sicalovézátky a výlevky, monoblokové zátky, grafitové kelímky GEPARD, tuhové naběračky, pyrome-trické trubice a tepelně izolační tvarovky IZOSPAR. Provoz zaměstnává cca 15 zaměstnanců.

Informace pro zájemce o studium, studenty a absolventy

Personální a právní ředitelka
JUDr. Jaroslava Štěpánková
Tel.: +420 516 526 107
E-mail: jaroslava.stepankova@ceramic.cz

Vedoucí personálního oddělení
Arnošt Göttinger
Tel.: +420 516 526 119
E-mail: arnost.gottinger@ceramic.cz

 
 

proč studovat na keramických školách a kam potom do zaměstnání

Chebský hrad