přeskočit k navigaci »

Pro rodiče
Keramika má budoucnost

Pokud pomáháte svým dětem s výběrem vhodného studijního oboru a tím pádem i budoucího povolání, myslete na tradiční obory, které díky moderním technologiím rozšířily své možnosti a lidé v nich vzdělaní jsou vyhledávanou a dobře placenou pracovní silou. Jedním z takových oborů je právě keramika.

Nebojte se složitého názvu studijního oboru Technologie silikátů. Silikáty jsou keramika a sklo. Jak prosté.

Naše republika má bohaté zdroje materiálů pro výrobu keramiky, kam patří výroba keramických obkladů a dlažeb, zdravotnické keramiky, cihel, cihelných bloků a tašek na střechy, ale také materiál na formy pro odlévání v hutnictví, karbidové řezné nástroje pro obrábění, žárovzdorné materiály pro vyzdívky vysokých pecí, koksovacích baterií, sklářských van apod.

Po transformaci našeho hospodářství v 90. letech se obor stabilizoval. Přežila zdravá část keramického průmyslu, která se úspěšně rozvíjí a modernizuje. Výrobní závody se staly místem se špičkovou technikou s automatizovanými výrobními procesy. Většinou jde o výrobní celky, které velkou část své produkce exportují na nejnáročnější trhy. To svědčí o tom, že je u nás perspektivní výrobní základna, která čeká na kvalifikované absolventy keramických škol. Nabízí jim perspektivní uplatnění, sociální stabilitu a další odborný růst. Jsou to firmy, které ve svých oborech patří k nejlepším v České republice a mnohdy i za jejími hranicemi, jsou stabilními zaměstnavateli a mají dlouhodobou perspektivu.

Keramický průmysl (odborně silikátový průmysl) je jedním z perspektivních oborů ve světě. Bez silikátových výrobků se neobejde počítačový technika, zdravotnictví a další obory.

Pro udržení svých pozic na trhu však potřebují kvalifikované keramické pracovníky – středoškoláky, vysokoškoláky ale i učně.

 

Jsou zde také tradiční střední školy v Karlových Varech, Bechyni a Horní Bříze, které jsou schopné teoreticky vzdělat i prakticky připravit studenty pro budoucí práci v technických obory i výtvarných oborech. Absolventi těchto škol nemají po dokončení školy problém najít zaměstnání jako kvalifikovaní pracovníci. Ti, kteří mají zájem o další studium, vykazují dobré výsledky u přijímacích zkoušek i samotného studia na vysokých školách.

 

proč studovat na keramických školách a kam potom do zaměstnání

Chebský hrad