přeskočit k navigaci »

Cihlářský svaz Čech a Moravy

Cihlářský svaz Čech a Moravy
Nové Homole 61
370 01 České Budějovice
Tel./fax: 387 250 609
E-mail: info@cscm.cz
Web: www.cscm.cz

Ing. Jiří Matějka, CSc.
Předseda představenstva
Tel.: 606 651 102
E-mail: jirimatejka@volny.cz

 

Cihlářský svaz Čech a Moravy byl založen v roce 1993. Je profesním sdružením, které podporuje ideální hospodářské, sociálně-politické, právní a ostatní zájmy svých členů, zejména:

  • prosazování cihlářských výrobků na trhu
  • spoluúčast a ovlivňování směrů vývoje při tvorbě norem a předpisů použitých ve stavebnictví
  • zastupování členů Svazu vůči podobným organizacím v zahraničí, vůči státním a kontrolním orgánům
  • vzájemná informovanost členů v oblasti techniky, obchodů, technologie
  • zasazování se o obnovu výchovy cihlářských odborníků ve školství - pořádání kurzů, stáží a školení v oblasti cihlářské výroby

V současné době sdružuje 10 řádných členů s 25 závody, kteří vyrábějí pálené stavební materiály.

Podílí se na přípravě zákonů a předpisů, publikuje a spolupracuje se školami a vědeckými ústavy.

 

proč studovat na keramických školách a kam potom do zaměstnání

Chebský hrad