přeskočit k navigaci »

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

Kontakty

Sámova 1, 101 00 Praha 10
Tel.: +420 271 745 888
Fax: +420 271 745 888
E-mail: info@askpcr.cz
Web: www.askpcr.cz

Prezident:
Ing. Petr Mazzolini
manažer výrobní a distribuční sítě
AGC Flat Glass Czech, a.s., člen AGC Group

Sekretariát:
Ing. Magda Purkrábková - tajemnice
Jiří Andrle - asistent

je členem Svazu průmyslu a dopravy ČR a členem Glass Alliance Europe

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR byla založena v roce 1990 jako zájmové sdružení výrobců plochého, obalového, technického, užitkového a osvětlovacího skla, skleněných a minerálních vláken, užitkového porcelánu, užitkové a sanitární keramiky, obchodních organizací, výrobců strojů, strojně technologických zařízení a servisních organizací a odborných škol. Členy jsou i Svaz výrobců skla a bižuterie a Česká sklářská společnost.

Hlavní činnost Asociace je zaměřena na:

  • podporu, prosazování a obhajobu zájmů a požadavků vůči orgánům státní správy v rámci Svazu průmyslu a dopravy České republiky
  • organizování vzájemné spolupráce členů při řešení společných problémů,
  • racionální využívání tuzemských zdrojů surovin
  • zajišťování kolektivního vyjednávání s příslušným odborovým svazem a uzavírání kolektivních smluv vyššího stupně
  • odbornou a finanční podporu při vydávání odborné literatury a specializovaných časopisů
 

proč studovat na keramických školách a kam potom do zaměstnání

Chebský hrad